Trang chủ Thiết kế Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Với mục tiêu tận dụng hết đất đồng thời tạo thêm 3 phòng khép kín để cho thuê.

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Mặt tiền độc đáo từ ngôi nhà

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Sân thượng được thiết kế như một khu vườn

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo

Một thiết kế tuyệt với cho nhà 4 tầng cho mặt tiền bị méo
Mặt bằng tầng lửng trệt lầu một