Trang chủ Thiết kế Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Với mục đích muốn có một không gian rộng rãi thoát mát để cho các bé trong nhà có một sân chơi rộng rãi .

Hiện nay có nhiều đôi gia đình khi mua chung cư quyết định mua hai căn hộ gần nhau để con cái có thể vui chơi thoải mái.

Sau đây là mẫu thiết kế 2 căn hộ ghép lại thành 1 với diện tích 260m2.

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1

Nâng cao tiện lợi bằng cách ghép 2 căn hộ thành 1